VÄLKOMMEN TILL MOVIPRO-CIMBRIA OCH PRIVE`

Movipro AB levererar sedan slutet av 1970-talet maskinutrustning och tillbehör för hantering av spannmål och andra bulkprodukter. Ett komplett program med skopelevator, kedjetransportörer, skruvar samt silor och beluftningssystem. 

Vi projekterar och levererar kompletta anläggningar med bl.a. Prive´ utomhussilor, Cimbria spannmålstorkar och transportsystem samt Airheat varmluftspannor.

 Inom el-utrustning är nivåvakter och kompletta temperaturmätsystem de stora produktgrupperna.